Workshop Program

AI City Challenge CVPR Workshop 2019

09:30 – 10:10

Two Oral Presentations (20 minutes each)

Shuai Bai; Zhiqun He; Yu Lei; Wei Wu; Chengkai Zhu; Ming Sun; Junjie Yan
Gaoang Wang; Xinyu Yuan; Aotian Zheng; Hung-Min Hsu; Jenq-Neng Hwang 

 

10:10 – 10:30

Coffee Break

10:30 – 12:10

Five Oral Presentations (20 minutes each)

(3) AI City Challenge 2019 – City-scale Video Analytics for Smart Transportation
Ming-Ching Chang; Jiayi Wei; Zheng-An Zhu; Yan-Ming Chen; Chan-Shuo Hu; Ming-Xiu Jiang; Chen-Kuo Chiang 
(4) Unsupervised Traffic Anomaly Detection Using Trajectories
Khac-Tuan Nguyen; Trung-Hieu Hoang; Minh-Triet Tran; Trung-Nghia Le; Ngoc-Minh Bui; Trong-Le Do; Viet-Khoa Vo-Ho; Quoc-An Luong; Mai-Khiem Tran; Thanh-An Nguyen; Thanh-Dat Truong; Vinh-Tiep Nguyen; Minh Do 
(6) A Comparative Study of Faster R-CNN Models for Anomaly Detection in 2019 AI City Challenge
Linu Shine; Anitha Edison; Jiji C.V. 
(7) Attention Driven Vehicle Re-identification and Unsupervised Anomaly Detection for Traffic Understanding
Pirazh Khorramshahi; Neehar Peri; Amit Kumar; Anshul Shah; Rama Chellappa

  

12:10 – 13:40

Lunch

13:40 – 15:20

Five Oral Presentations (20 minutes each)

(8) Multi-camera Vehicle Tracking and Re-identification Based on Visual and Spatial-temporal Features
Xiao Tan; Zhigang Wang; Minyue Jiang; Xipeng Yang; Jian Wang; Yuan Gao; Xiangbo Su; Xiaoqing Ye; Yuchen Yuan; Dongliang He; Shilei Wen; Errui Ding 
(9) Multi-view Vehicle Re-identification Using Temporal Attention Model and Metadata Re-ranking
Tsung-Wei Huang; Jiarui Cai; Hao Yang; Hung-Min Hsu; Jenq-Neng Hwang 
(10) Partition and Reunion: A Two-branch Neural Network for Vehicle Re-identification
Zhiqun He; Yu Lei; Shuai Bai; Wei Wu
(12) Vehicle Re-identifiation and Multi-camera Tracking in Challenging City-scale Environment
Jakub Špaňhel; Vojtěch Bartl; Roman Juránek; Adam Herout
 
 

15:20 – 15:50

Coffee Break

15:50 – 16:30

Two Oral Presentations (20 minutes each)

Hung-Min Hsu; Tsung-Wei Huang; Gaoang Wang; Jiarui Cai; Zhichao Lei; Jenq-Neng Hwang 
(14) A Locality Aware City-scale Multi-Camera Vehicle Tracking System
Yunzhong Hou; Heming Du; Liang Zheng 

 

16:30 – 17:00

Announcement of Challenge Winners and Awards Ceremony

18:00

Adjourn

Photo Gallery